Последни

Буря в Интернет за обявената от НСИ средна работна заплата от 915 лева

12.02.2016 | 16:09
145528615820160212.ngghlseyhx.jpg
145528615820160212.ngghlseyhx.jpg
145528615820160212.ngghlseyhx.jpg

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 915 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%, обявиха от Националния статистически институт. Естествено това предизвика лавина от коментари в нета от хора, които не вярват, че цифрата е реална. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на

2015 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2049 лева ; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1622 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1620 лева, гласи информацията на НСИ, цитирана от bTV. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и
ресторантьорство” - 575 лева; „Други дейности” - 636 лева; Административни и спомагателни дейности” - 697 лева. Разпределение на трудовата сила По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 50.8 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2.22 милиона души. Най-голямо е намалението при икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Административни и спомагателни дейности”. Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.3% и 17.5%. На годишна база най-голямо е увеличението на броя на заетите със създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения.

© blitz.bg